TRACES DE L'ANTIGUITAT EN LA TOPONíMIA
El cas específic del territori de l'antic Ager TarraconensisA càrrec de Ramon MARRUGAT I CUYÀS

que serà presentat pel Dr. Xavier Rull Muruzàbal, professor del Departament
de Català de la URV

La conferència:Els repobladors que, a partir del segle XI, van  ocupar el territori de
l'Ager Tarraconensis (Penedès i Camp de Tarragona) es van trobar amb una
realitat paisatgística que havia d'incloure traces del poblament anterior:
vil·les, construccions agrícoles, pous i conduccions d'aigua, vies de
comunicació...

Com que la discontinuïtat del poblament havia estroncat la transmissió dels
noms de lloc, les traces de l'antiguitat que acostumen a acomboiar la
toponímia, no són en aquest territori producte del procés evolutiu de la
llengua, sinó que testimonien la descripció que de les restes visibles del
passat feien els repobladors.