Presentació per al 16 de setembre

Presentació literària a la Llibreria de la Rambla
Dimecres 16 de setembre a dos quarts de vuit del vespre

El tiempo de Gabriel
De Teresa Moralo

Acompanyarà l’autora Josep Sanchez Cervelló


El llibre:

Un poeta, Jorge Manrique , escriu sobre la vida i la mort

Nuestra vidas son los ríos
que van a dar en el mar, 
qu´es el morir; 

Del naixament a la mort, la vida de les persones és un riu que desemboca en una terra determinada. Un altre poeta, Gerardo Diego canta al riu:

Quién pudiera como tú,
A la vez quieto y en marcha
Cantar siempre el mismo verso


El tiempo de Gabriel, narra a través del nostre protagonista l’evolució de molts pobles i de molta gent de les nostres terres al llarg del segle XX.