Reportatge emès al Programa "Página 2 " el 15 de març de 2009

En temps d'iPads, e-books, kindles, i altres anglicismes, un petit debat sobre el futur de les llibreries